Chương trình học tập khảo sát xúc tiến thị trường US tháng 11/2019

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Theo tin của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, từ đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ có bước tăng trưởng "thần tốc", chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2019, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 27,5 tỷ USD, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là thị trường EU đạt 20,6 tỷ USD, giảm 0,4%; Trung Quốc đạt 16,8 tỷ USD, tăng 1%; thị trường ASEAN đạt 13,1 tỷ USD, tăng 6,7%; Nhật Bản đạt 9,7 tỷ USD, tăng 9,1%; Hàn Quốc đạt 9,2 tỷ USD, tăng 6%; ... Theo nhận định từ các chuyên gia, quan hệ thương mại Việt - Mỹ trong năm 2019 nhiều khả năng sẽ có những thay đổi quan trọng. Xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ được dự báo sẽ có những vận hội mới, có thể đạt kim ngạch đến 56,1 tỷ USD trong năm 2020. Tuy Mỹ là thị trường khó tính, đòi hỏi cao nhưng là một thị trường với tiềm năng xuất khẩu còn rất lớn mà các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa khai thác hiệu quả.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xây dựng và triển khai các chiến lược kinh doanh hiệu quả, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại thị trường  Mỹ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chương trình học tập thực tế và trao đổi kinh nghiệm điều hành, quản lý kinh doanh với chủ đề "Chiến lược kinh doanh tại thị trường Mỹ trong bối cảnh Mỹ thay đổi chính sách thương mại", thời gian từ ngày 01/11/2019 đến ngày 12/11/2019. Địa điểm:Washington D.C, Philadelphia, New York, San Francisco, Los Angeles. Chi phí tham dự 129.000.000đ/ 1 đại biểu. 

Thành viên Hiệp hội Phân bón có nhu cầu tham gia Chương trình nêu trên đề nghị liên hệ trực tiếp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Viện Tin học doanh nghiệp). Email: thangnh@vcciesp.vnthangnh81@gmail.comthangnh-itb@vcci.com.vn

Theo tin của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, từ đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ có bước tăng trưởng "thần tốc", chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2019, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 27,5 tỷ USD, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là thị trường EU đạt 20,6 tỷ USD, giảm 0,4%; Trung Quốc đạt 16,8 tỷ USD, tăng 1%; thị trường ASEAN đạt 13,1 tỷ USD, tăng 6,7%; Nhật Bản đạt 9,7 tỷ USD, tăng 9,1%; Hàn Quốc đạt 9,2 tỷ USD, tăng 6%; ... Theo nhận định từ các chuyên gia, quan hệ thương mại Việt - Mỹ trong năm 2019 nhiều khả năng sẽ có những thay đổi quan trọng. Xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ được dự báo sẽ có những vận hội mới, có thể đạt kim ngạch đến 56,1 tỷ USD trong năm 2020. Tuy Mỹ là thị trường khó tính, đòi hỏi cao nhưng là một thị trường với tiềm năng xuất khẩu còn rất lớn mà các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa khai thác hiệu quả.

Quản lý bình luận