GIỚI THIỆU

Thành lập Ban tổ chức Hội nghị về Chiến lược phát triển thị trường phân bón

  4/17/2019

Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội nghị về Chiến lược phát triển thị trường phân bón hữu cơ ba miền toàn quốc

Đọc tiếp

Chặng đường TW Hiệp hội Phân bón Việt Nam gia nhập thành viên IFA

  3/3/2015

Tại sao Hiệp hội Phân bón Việt Nam rút ra không tham gia vào Hiệp hội Phân bón Quốc tế

Đọc tiếp

Điều lệ Hiệp Hội Phân Bón Việt Nam

  2/25/2013

(Phê duyệt theo Quyết định số 1006/QĐ-BNV, ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Đọc tiếp