HỘI VIÊN FAV

Tổng Công ty Phân bón và Hoá Chất Dầu khí

  8/1/2014

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty cổ phần là thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, được thành lập ngày 28/03/2003 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 19/01/2004

Đọc tiếp

Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn

  2/8/2011

Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn được thành lập theo QĐ số 6178/QĐ-UBKT ngày 30/12/1996 của UBND Tp.HCM.

Đọc tiếp

Công ty Cổ phần Phân bón miền Nam

  7/29/2011

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY

Đọc tiếp

Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình

  7/27/2011

Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình tiền thân là Nhà máy Phân lân Ninh Bình, được thành lập năm 1977; Từ ngày 01/01/2005 chuyển sang mô hình Công ty cổ phần trong đó Nhà nước nắm cổ phần chi phối 51% vốn điều lệ, là một trong bốn doanh nghiệp sản xuất phân lân lớn nhất của Việt Nam, là doanh nghiệp thành viên Tập đoàn công nghiệp Hóa chất Việt Nam.

Đọc tiếp

Tập Đoàn Quốc Tế Năm Sao

  7/25/2011

Lịch sử phát triển

Đọc tiếp

Tổng Công ty Sông Gianh

  7/25/2011

Quá trình hình thành và phát triển

Đọc tiếp

Công ty Cổ phần Supe Phốtphat và Hoá chất Lâm Thao

  7/25/2011

Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Đọc tiếp

Công ty Thiên Sinh

  7/25/2011

Giới Thiệu Về Công Ty Thiên Sinh

Đọc tiếp