Lễ ký kết giữa Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Tổng công ty Sông Gianh về phát triển phân bón hữu cơ

<< Quay lại trang chi tiết sản phẩm

Lễ ký kết giữa Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Tổng công ty Sông Gianh về phát triển phân bón hữu cơ